Tư vấn trực tuyến

Skype

Skype

15-06-2012
18-03-2016

Thư viện biễu mẫu

Thư viện biễu mẫu Tư vấn trực tuyến Tin tức & Sự kiện 26/4/2013 Ngày 25/4/2013 Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấ... 25/4/2013 Cán bộ, công chức, viên chức và lực lương vũ trang sẽ được giảm tiền mua nhà ở tương ứng với số năm công tác. Thư viện Biểu mẫu Thư viện Biểu mẫu CMLAW đã xây dựng trên 3.000 biểu mẫu gồm: hợp đồng, thỏa thuận, dự án, biên bản, quyết định, đơn thư ...CMLAW cung cấp miễn phí biểu mẫu văn bản cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu... chi tiết

Thư viện Pháp luật

Thư viện pháp luật CMLAW hiện đang lưu trữ trên 8.000 văn bản liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của các tổ chức, cá nhân: thuế, bảo hiểm, đầu tư, doanh nghiệp ... CMLAW thường xuyên cập nhật và cung cấp miễn phí văn bản cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu và tìm hiểu... chi tiết

Email Us

Tìm kiếm:

Thủ tục sáp nhập công ty TNHH

Thủ tục sáp nhập công ty TNHH Một hoặc một số Công ty TNHH (các công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty TNHH khác (gọi là công ty bị sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp hợp khác sang Công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị sáp nhập. Để thực hiện sáp nhập công ty TNHH, khách hàng cần hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh như sau:
 
 
1. Thỏa thuận về việc sáp nhập.
 
Công ty bị sáp nhập và công ty nhận sáp nhập cần thẩm định và đàm phán, thỏa thuận về các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập công ty TNHH:
 
a. Thẩm định định tình trạng pháp lý hiện tại của từng công ty bị sáp nhập.
 
b. Thẩm định hiện trạng tài chính của từng công ty bị sáp nhập.
 
c. Xác định hiện trạng lao động của từng công ty bị sáp nhập. 
 
d. Thẩm định về số lượng, chất lượng, giá trị tài sản của công ty bị sáp nhập.
 
e. Thỏa thuận về giá trị của công ty nhận sáp nhập sau khi hoàn thành sáp nhập.
 
f. Thỏa thuận về phương án chuyển đổi phần vốn góp của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp của công ty nhận sáp nhập.
 
g. Thỏa thuận liên quan đến việc tiếp nhận lao động từ công ty bị sáp nhập sang công ty nhận sáp nhập.
 
h. Thỏa thuận về phương thức điều hành hoạt động kinh doanh của công ty nhận sáp nhập.
 
j. Thỏa thuận về số lượng, chất lượng và giá trị tài sản của công ty nhận sáp nhập sau hoàn thành sáp nhập.
 
k. Thỏa thuận về việc bàn giao tài sản, lao động, quyền điều hành ... giữa công ty bị sáp nhập và công ty nhận sáp nhập.
 
l. Thỏa thuận về thủ tục và điều kiện sáp nhập.
 
m. Thảo luận về dự thảo Hợp đồng sáp nhập.
 
n. Các thỏa thuận khác liên quan đến việc sáp nhập.
 
2. Họp và thông qua việc sáp nhập:
 
a. Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH có hai thành viên trở lên/ Chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên công ty bị sáp nhập họp và thông qua các vấn đề liên quan việc sáp nhập công ty TNHH: các thỏa thuận về việc sáp nhập, nội dung hợp đồng sáp nhập, cử người đại diện ký kết hợp đồng sáp nhập. 
 
b. Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH có hai thành viên trở lên/ Chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên công ty nhận sáp nhập họp và thông qua các vấn đề liên quan việc sáp nhập công ty cùng loại: các thỏa thuận về việc sáp nhập, nội dung hợp đồng sáp nhập, cử người đại diện ký kết hợp đồng sáp nhập.
 
c. Đại diện hợp pháp của công ty bị sáp nhập và công ty nhận sáp nhập ký kết hợp đồng sáp nhập.
 
d. Lưu ý đến thực hiện ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi thực hiện sáp nhập (nếu có)
 
3. Lập và hoàn thiện hồ sơ thực hiện thủ tục sáp nhập công ty TNHH
 
a) Hợp đồng sáp nhập (theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp) (mẫu tham khảo);
 
b) Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty bị sáp nhập và Công ty nhận sáp nhập về việc sáp nhập Công ty, trường hợp có thay đổi nội dung khác trên đăng ký kinh doanh cần nêu rõ nội dung sẽ thay đổi, bổ sung.
 
c) Quyết định của Hội đồng thành viên/chủ sở hữu Công ty bị sáp nhập và Công ty nhận sáp nhập về việc sáp nhập Công ty
 
d) Bản gốc chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập
 
đ) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty nhận sáp nhập
 
e) Đề nghị sáp nhập doanh nghiệp (có mẫu kèm theo)
 
f) Bản điều lệ công ty nhận sáp nhập đã sửa đổi, bổ sung
 
g) Hồ sơ khác theo quy định: CMND hoặc hộ chiếu thành viên mới nhận sáp nhập
 
h) Chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề cần có chứng chỉ (nếu doanh nghiệp nhận sáp nhập bổ sung ngành nghề)
 
j) Chứng minh vốn pháp định đối với lĩnh vực kinh doanh phải có vốn pháp định (nếu doanh nghiệp nhận sáp nhập bổ sung ngành nghề) khi tiến hành sáp nhập Công ty
 
k) Hồ sơ khác nếu có (liên quan đến chuyển nhượng, điều chỉnh tỷ lệ vốn góp do chuyển đổi vốn góp khi sáp nhập). Trường hợp sáp nhập mà công ty nhận sáp nhập có thị phần đạt từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty bị sáp nhập phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập.
 
4. Đăng ký sáp nhập công ty.
 
a. Khi thực hiện thủ tục sáp nhập công ty, doanh nghiệp gửi Hồ sơ theo quy định đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp để được thực hiện việc sáp nhập công ty bị sáp nhập vào công ty nhận sáp nhập.
 
b. Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận Hồ sơ và thực hiện việc thủ tục sáp nhập công ty TNHH theo quy định
 
 5. Công bố việc sáp nhập công ty.
 
a. Gửi hợp đồng sáp nhập công ty đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua.
 
b. Công ty nhận sáp nhập thực hiện thông báo thay đổi thông tin của doanh nghiệp về việc sáp nhập công ty tại cơ quan quản lý thuế theo quy định.
 
c. Công ty nhận sáp nhập thực hiện bố cáo việc sáp nhập công ty trên 3 số báo liên tiếp.
 
d. Những vấn đề cần biết của Công ty sau sáp nhập
 
 
 
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ C&M
 Địa chỉ: P 204B, Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà NộiĐiện thoại liên hệ: 0913519379/ 0913052779/ 0913532448 /0436227274/04.35537929
Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất! Văn phòng luật sư C&M - CMLAW
Luật sư   |   Luật sư hình sự   |   Luật sư dân sự   |   Luật sư kinh tế   |   Luật sư hành chính   |   Luật sư lao động
Tư vấn pháp luật   |   Tư vấn đầu tư   |   Tư vấn hợp đồng   |   Hợp đồng kinh tế   |   Đăng ký kinh doanh
Thành lập công ty  |  Tư vấn thuế  |  Sở hữu trí tuệ  |  Luật đất đai  |  Luật hôn nhân gia đình  |  Thủ tục ly hôn
Ý kiến khách hàng
Tham gia thảo luận
Đánh giá:
Tin cùng chuyên mục
Tin liên quan
Luật sư tranh tụng | Tư vấn pháp luật | Tư vấn hợp đồng | Tư vấn đầu tư | Đăng ký kinh doanh | Tư vấn thuế | Sở hữu trí tuệ | Luật đất đai | Luật hôn nhân gia đình