Tư vấn trực tuyến

Skype

Skype

15-06-2012
18-03-2016

Thư viện biễu mẫu

Thư viện biễu mẫu Tư vấn trực tuyến Tin tức & Sự kiện 26/4/2013 Ngày 25/4/2013 Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấ... 25/4/2013 Cán bộ, công chức, viên chức và lực lương vũ trang sẽ được giảm tiền mua nhà ở tương ứng với số năm công tác. Thư viện Biểu mẫu Thư viện Biểu mẫu CMLAW đã xây dựng trên 3.000 biểu mẫu gồm: hợp đồng, thỏa thuận, dự án, biên bản, quyết định, đơn thư ...CMLAW cung cấp miễn phí biểu mẫu văn bản cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu... chi tiết

Thư viện Pháp luật

Thư viện pháp luật CMLAW hiện đang lưu trữ trên 8.000 văn bản liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của các tổ chức, cá nhân: thuế, bảo hiểm, đầu tư, doanh nghiệp ... CMLAW thường xuyên cập nhật và cung cấp miễn phí văn bản cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu và tìm hiểu... chi tiết

Email Us

Tìm kiếm:

Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật
 
Với đội ngũ Luật sư, chuyên gia tư vấn pháp luật nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật chất lượng và trợ giúp khách hàng hiệu quả trong quá trình hoạt động.
 
 
 
 
CMLAW cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:
 
                             1. Tư vấn pháp luật thừa kế và tranh chấp thừa kế.
 
                             2. Tư vấn pháp luật đất đai và tranh chấp đất đai.
 
                             3.  Tư vấn pháp luật hình sự và tố tụng hình sự.
 
                             4.  Tư vấn pháp luật thương mại và xuất nhập khẩu.
 
                             5. Tư vấn pháp luật hợp đồng và tranh chấp hợp đồng.
 
                             6.  Tư vấn pháp luật lao động và tranh chấp lao động.
 
                             7.  Tư vấn pháp luật ly hôn và tranh chấp tài sản, quyền nuôi con khi ly hôn.
 
                             8.  Tư vấn pháp luật về chứng khoán và tranh chấp liên quan đến chứng khoán.  
 
                             9.  Tư vấn pháp luật về doanh nghiệp và tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.
 
                             10. Tư vấn pháp luật về tài chính - ngân hàng.
 
                             11. Tư vấn các lĩnh vực pháp luật khác.
Danh mục chuyên đề:
Tư vấn pháp luật dân sự Tư vấn pháp luật dân sự
 
 Tư vấn pháp luật dân sự trả lời trực tuyến quy định về giao dịch dân sự, tài sản và quyền sở hữu tài sản, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng …
>>chi tiết
Tư vấn pháp luật Đất đai Tư vấn pháp luật Đất đai
Tư vấn pháp luật đất đai trả lời trực tuyến các quy định về: giao đất, cho thuê đất; chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai …
>>chi tiết
Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp
 
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp trả lời trực tuyến quy định về thành lập, tổ chức hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại hoạt động doanh nghiệp và giải thể doanh nghiệp …
>>chi tiết
Tư vấn pháp luật Chứng khoán Tư vấn pháp luật Chứng khoán
Pháp luật chứng khoán quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
>>chi tiết
Tư vấn pháp luật Cư trú Tư vấn pháp luật Cư trú
  
Tư vấn pháp luật cư trú trả lời trực tuyến quy định về: quyền tự do cư trú; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú …
>>chi tiết
Tư vấn pháp luật Lao động Tư vấn pháp luật Lao động
Pháp luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động, quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến lao động, quản lý nhà nước về lao động.
>>chi tiết
Tư vấn pháp luật Thừa kế Tư vấn pháp luật Thừa kế
 
 
Thừa kế là chuyển dịch tài sản thuộc sở hữu của người chết cho người được quyền thừa kế bằng các hình thức thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật …
>>chi tiết
Tư vấn pháp luật Thương Mại Tư vấn pháp luật Thương Mại
Tư vấn pháp luật thương mại hỗ trợ và trả lời trực tuyến quy định về các hoạt động thương mại trên lãnh thổ Việt Nam: mua bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ; hội chợ, triển lãm; quảng cáo thương mại, khuyến mại; gia công thương mại; đấu giá hàng hóa; đấu thầu hàng hóa, dịch vụ logistic; quá cảnh hàng hóa; gi...
>>chi tiết
Tư vấn pháp luật tố tụng dân sự Tư vấn pháp luật tố tụng dân sự
Tư vấn pháp luật tố tụng dân sự trả lời trực tuyến quy định về trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án giải quyết các vụ án tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân v...
>>chi tiết
Bài viết chuyên đề:
THỦ TỤC ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP THỦ TỤC ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ CẦN THỰC HIỆN KHI ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP I. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo (theo mẫu) đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. - Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng v... >>chi tiết
Vốn khả dụng của công ty quản lý quỹ? Vốn khả dụng của công ty quản lý quỹ? Vốn khả dụng của công ty quản lý quỹ là quy định về việc yêu cầu công ty quản lý quỹ phải luôn đảm bảo duy trì mức vốn khả dụng trong quá trình hoạt động. Vốn khả dụng phải luôn tối thiểu bằng 1/2 tổng chi phí trong năm của công ty quản lý quỹ ... >>chi tiết
Phương pháp xác định giá trị tài sản quỹ mở Phương pháp xác định giá trị tài sản quỹ mở Phương pháp xác định giá trị tài sản quỹ mở áp dụng để thực hiện xác định giá trị đối với các loại tài sản: tiền, ngoại tệ, trái phiếu, cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, cổ phần và phần vốn góp tại các tổ chức, chứng khoán phái sinh niêm yết, chứng khoán phái sinh chưa niêm yết ...&nbs... >>chi tiết
Quyền và nghĩa vụ khi tổ chức hội chợ, triển lãm ở nước ngoài? Quyền và nghĩa vụ khi tổ chức hội chợ, triển lãm ở nước ngoài?   Quyền và nghĩa vụ của thương nhân tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài gồm: được tạm xuất, tái nhập hàng hoá và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại ... >>chi tiết
Thực hiện giao dịch hàng hoá, cung ứng dịch vụ tại hội chợ, triển lãm? Thực hiện giao dịch hàng hoá, cung ứng dịch vụ tại hội chợ, triển lãm?   Việc bán, tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại được thực hiện: Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam được phép bán ... >>chi tiết
Thực hiện giao dịch hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài? Thực hiện giao dịch hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài?   Việc bán, tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài được thực hiện: Mọi Hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài được phép bán ... >>chi tiết
Hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài? Hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài?   Hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài: tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ đều được tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm xuất khẩu ... >>chi tiết
Hàng hóa, dịch vụ không được phép trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm? Hàng hóa, dịch vụ không được phép trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm?   Hàng hóa, dịch vụ không được phép trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại Việt Nam gồm: Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, chưa được phép lưu thông theo quy định của pháp luật ... >>chi tiết
Tổ chức hội chợ, triển lãm? Tổ chức hội chợ, triển lãm?   Tổ chức hội chợ, triển lãm tại Việt Nam và nước ngoài được thực hiện: Hội chợ, triển lãm thương mại tổ chức tại Việt Nam phải được đăng ký và phải được xác nhận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại tỉnh ... >>chi tiết
Các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ? Các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ?   Các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là: Tổ chức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm phương hại đến an ninh quốc gia .. >>chi tiết
Điều kiện trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ Điều kiện trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ   Điều kiện trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là: hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải là những hàng hoá, dịch vụ kinh doanh hợp pháp trên thị trường ... >>chi tiết
Các hình thức trưng bày hàng hóa, dịch vụ? Các hình thức trưng bày hàng hóa, dịch vụ?   Các hình thức trưng bày hàng hóa, dịch vụ được thực hiện: Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ; Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, nghệ thuật ... >>chi tiết
Luật sư tranh tụng | Tư vấn pháp luật | Tư vấn hợp đồng | Tư vấn đầu tư | Đăng ký kinh doanh | Tư vấn thuế | Sở hữu trí tuệ | Luật đất đai | Luật hôn nhân gia đình