Tư vấn trực tuyến

Skype

Skype

15-06-2012
18-03-2016

Thư viện biễu mẫu

Thư viện biễu mẫu Tư vấn trực tuyến Tin tức & Sự kiện 26/4/2013 Ngày 25/4/2013 Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấ... 25/4/2013 Cán bộ, công chức, viên chức và lực lương vũ trang sẽ được giảm tiền mua nhà ở tương ứng với số năm công tác. Thư viện Biểu mẫu Thư viện Biểu mẫu CMLAW đã xây dựng trên 3.000 biểu mẫu gồm: hợp đồng, thỏa thuận, dự án, biên bản, quyết định, đơn thư ...CMLAW cung cấp miễn phí biểu mẫu văn bản cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu... chi tiết

Thư viện Pháp luật

Thư viện pháp luật CMLAW hiện đang lưu trữ trên 8.000 văn bản liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của các tổ chức, cá nhân: thuế, bảo hiểm, đầu tư, doanh nghiệp ... CMLAW thường xuyên cập nhật và cung cấp miễn phí văn bản cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu và tìm hiểu... chi tiết

Email Us

Tìm kiếm:

Đấu giá tài sản khi thi hành án?

Đấu giá tài sản khi thi hành án?

Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản công khai theo phương thức trả giá lên, có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục theo quy định về đấu giá tài sản. Phương thức trả giá lên là phương thức trả giá từ thấp lên cao cho đến khi có người trả giá cao nhất. Đấu giá tài sản thi hành án theo quy định pháp luật thi hành án, cụ thể:
 
 
Tư vấn:
 
 
1. Tài sản đã kê biên thi hành án
 
Tài sản đã kê biên thi hành án được bán theo các hình thức: Bán đấu giá và bán không qua thủ tục đấu giá. Việc bán đấu giá đối với tài sản kê biên là động sản có giá trị từ trên 10.000.000 đồng và bất động sản do tổ chức bán đấu giá thực hiện. Đương sự có quyền thoả thuận về tổ chức bán đấu giá trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày định giá. Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giá do đương sự thoả thuận. Trường hợp đương sự không thoả thuận được thì Chấp hành viên lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản. Việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản được tiến hành trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày định giá. Việc bán đấu giá đối với động sản phải được thực hiện trong thời hạn là 30 ngày, đối với bất động sản là 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
 
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.
 
 
2. Thủ tục bán đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản như sau.
 
a. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, người có tài sản bán đấu giá có quyền lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp
 
b.  Xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá : Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá được xác định trước khi ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản hoặc trước khi chuyển giao tài sản để bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá được thực hiện như sau:
 
- Đối với tài sản bán đấu giá để thi hành án, thì giá khởi điểm được xác định theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;
 
- Đối với tài sản bán đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì giá khởi điểm được xác định theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; trong trường hợp không xác định được giá tài sản theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì thành lập hội đồng để xác định giá tài sản;
 
- Đối với tài sản là tang chứng, vật chứng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán đấu giá, thì giá khởi điểm được xác định theo quy định của pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và pháp luật khác có liên quan;
 
- Đối với tài sản bán đấu giá là tài sản nhà nước, thì giá khởi điểm được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
 
- Đối với tài sản là quyền sử dụng đất được bán đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuế đất, thì giá khởi điểm được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai;
 
- Đối với tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá, thì giá khởi điểm do tổ chức, cá nhân tự xác định hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác xác định.
 
 
3. Xử lý tài sản đấu giá không thành
 
Điều 104 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định về xử lý tài sản bán đấu giá không thành như sau: “Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày bán đấu giá không thành mà đương sự không yêu cầu định giá lại thì Chấp hành viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. Mỗi lần giảm giá không quá mười phần trăm giá đã định. Trường hợp giá tài sản đã giảm thấp hơn chi phí cưỡng chế mà người được thi hành án không nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì tài sản được trả lại cho người phải thi hành án.
 
Như vậy,sau khi tài sản bán đấu giá không thành trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bán đấu giá tài sản, đương sự có quyền yêu cầu thẩm định lại giá tài sản, nhưng Luật Thi hành án dân sự không quy định số lần được yêu cầu thẩm định giá.
 
Trong trường hợp người phải thi hành án cố tình yêu cầu thẩm định giá lại tài sản để kéo dài thời gian gây thiệt hại cho người thi hành án thì người thi hành án có quyền khiếu nại tới thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự nơi đang tổ chức thi hành vụ việc để được giải quyết.
 
Khoản 1 Điều 99 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định việc định giá lại tài sản kê biên được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
-  Chấp hành viên có vi phạm nghiêm trọng quy định tại Điều 98 của Luật  thi hành án dẫn đến sai lệch kết quả định giá tài sản;
 
- Đương sự có yêu cầu định giá lại trước khi có thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản. Điều 104 Luật Thi hành án dân sự quy định về việc đương sự chỉ có quyền yêu cầu thẩm định giá tài sản trong thời hạn 10 ngày kể từ khi tài sản bán đấu giá không thành.
 
 
Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất! Văn phòng luật sư C&M - CMLAW
Luật sư   |   Luật sư hình sự   |   Luật sư dân sự   |   Luật sư kinh tế   |   Luật sư hành chính   |   Luật sư lao động
Tư vấn pháp luật   |   Tư vấn đầu tư   |   Tư vấn hợp đồng   |   Hợp đồng kinh tế   |   Đăng ký kinh doanh
Thành lập công ty  |  Tư vấn thuế  |  Sở hữu trí tuệ  |  Luật đất đai  |  Luật hôn nhân gia đình  |  Thủ tục ly hôn
Ý kiến khách hàng
Tham gia thảo luận
Đánh giá:
Tin cùng chuyên mục
Tin liên quan
Luật sư tranh tụng | Tư vấn pháp luật | Tư vấn hợp đồng | Tư vấn đầu tư | Đăng ký kinh doanh | Tư vấn thuế | Sở hữu trí tuệ | Luật đất đai | Luật hôn nhân gia đình