Tư vấn trực tuyến
15-06-2012
18-03-2016

Thư viện biễu mẫu

Thư viện biễu mẫu Tư vấn trực tuyến Tin tức & Sự kiện 26/4/2013 Ngày 25/4/2013 Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấ... 25/4/2013 Cán bộ, công chức, viên chức và lực lương vũ trang sẽ được giảm tiền mua nhà ở tương ứng với số năm công tác. Thư viện Biểu mẫu Thư viện Biểu mẫu CMLAW đã xây dựng trên 3.000 biểu mẫu gồm: hợp đồng, thỏa thuận, dự án, biên bản, quyết định, đơn thư ...CMLAW cung cấp miễn phí biểu mẫu văn bản cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu... chi tiết

Thư viện Pháp luật

Thư viện pháp luật CMLAW hiện đang lưu trữ trên 8.000 văn bản liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của các tổ chức, cá nhân: thuế, bảo hiểm, đầu tư, doanh nghiệp ... CMLAW thường xuyên cập nhật và cung cấp miễn phí văn bản cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu và tìm hiểu... chi tiết

Email Us

Tìm kiếm:

Biểu mẫu về nhân sự, lao động

Mẫu sổ theo dõi ô tô ra vào công ty Mẫu sổ theo dõi ô tô ra vào công ty Mẫu sổ theo dõi ô tô ra vào công ty là mẫu sổ ghi nhận các thông tin về các ô tô ra vào công ty với các nội dung: Giờ vào, Giờ ra, Biển số xe, Xe của ai, Tên lái xe...làm căn cứ để theo dõi phương tiện ô tô ra vào công ty... Download
Mẫu sổ theo dõi nhân viên ra vào công ty Mẫu sổ theo dõi nhân viên ra vào công ty Mẫu sổ theo dõi nhân viên ra vào công ty là mẫu sổ ghi lại những thông tin về nhân viên ra vào công ty với những nội dung: Họ tên, Bộ phận, Giờ vào, Ký tên...làm căn cứ để quản lý nhân viên của công ty... Download
Mẫu sổ theo dõi khách ra vào công ty Mẫu sổ theo dõi khách ra vào công ty Mẫu sổ theo dõi khách ra vào công ty là mẫu sổ ghi lại những thông tin cần thiết của khách ra vào công ty, làm căn cứ để quản lý, kiểm soát những người ra vào công ty với các thông tin: Họ tên, Cơ quan, Người cần gặp, Nội dung công việc, giờ vào, giờ ra.... Download
Mẫu quy định chế độ báo cáo nội bộ Mẫu quy định chế độ báo cáo nội bộ Mẫu quy định chế độ báo cáo nội bộ là tập hợp những quy định về cách thức, hình thức lập báo cáo: báo cáo tháng, báo cáo tuần, báo cáo năm... Download
Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở là văn bản do doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động soạn thảo gửi Liên đoàn lao động đề nghị cho phép thành lập Công đoàn cơ sở ... Download
Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở là mẫu văn bản do Ban chấp hành công đoàn soạn thảo nhằm giải trình và đề nghị cơ quan cơ thẩm quyền công nhận BCH công đoàn cơ sở... Download
Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở là các bước cần thực hiện và danh mục hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công đoàn cơ sở... Download
Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn là giấy mời của tổ chức công đoàn gửi tới các thành phần dự kiến sẽ được tham gia họp đại hội công đoàn với các nội dung: thời gian, địa điểm, nội dung của đại hội công đoàn... Download
Mẫu phương hướng hoat động của ban chấp hành công đoàn lâm thời Mẫu phương hướng hoat động của ban chấp hành công đoàn lâm thời Mẫu phương hướng hoat động của ban chấp hành công đoàn lâm thời là văn bản nêu rõ những hoạt động mà ban chấp hành công đoàn lâm thời dự kiến sẽ tiến hành trong thời gian tới về các mặt như công tác tổ chức, công tác tuyên giáo, công tác thi đua... Download
Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn là văn bản ghi nhận quyết định của đại hội công đoàn đã được thảo luận và thông qua trong đại hội công đoàn với các nội dung như tổng kết kết quả hoạt động trong thời gian qua và vạch ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trogn thời gian tới... Download
Mẫu giấy biên nhận của công đoàn cơ sở Mẫu giấy biên nhận của công đoàn cơ sở Mẫu giấy biên nhận của công đoàn cơ sở là văn bản mà công đoàn cơ sở xác nhận về một vần đề nào đó có các nội dung như thông tin người được xác nhân, nội dung xác nhân... Download
Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn là mẫu đơn do người lao động soạn để xin được kết nạp vào tổ chức công đoàn cơ sở với các nôi dung thông tin của người viết đơn, đề nghị được gia nhập công đoàn, cam kết... Download
Luật sư tranh tụng | Tư vấn pháp luật | Tư vấn hợp đồng | Tư vấn đầu tư | Đăng ký kinh doanh | Tư vấn thuế | Sở hữu trí tuệ | Luật đất đai | Luật hôn nhân gia đình