Tư vấn trực tuyến
15-06-2012
18-03-2016

Thư viện biễu mẫu

Thư viện biễu mẫu Tư vấn trực tuyến Tin tức & Sự kiện 26/4/2013 Ngày 25/4/2013 Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấ... 25/4/2013 Cán bộ, công chức, viên chức và lực lương vũ trang sẽ được giảm tiền mua nhà ở tương ứng với số năm công tác. Thư viện Biểu mẫu Thư viện Biểu mẫu CMLAW đã xây dựng trên 3.000 biểu mẫu gồm: hợp đồng, thỏa thuận, dự án, biên bản, quyết định, đơn thư ...CMLAW cung cấp miễn phí biểu mẫu văn bản cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu... chi tiết

Thư viện Pháp luật

Thư viện pháp luật CMLAW hiện đang lưu trữ trên 8.000 văn bản liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của các tổ chức, cá nhân: thuế, bảo hiểm, đầu tư, doanh nghiệp ... CMLAW thường xuyên cập nhật và cung cấp miễn phí văn bản cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu và tìm hiểu... chi tiết

Email Us

Tìm kiếm:

Biểu mẫu đất đai, nhà ở

Mẫu đơn xin tách thửa, hợp thửa đất Mẫu đơn xin tách thửa, hợp thửa đất Mẫu đơn xin tách thửa, hợp thửa đất là mẫu hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đồng ý tách thửa đất hoặc hợp thửa đất ... Download
Mẫu đơn đăng ký biến động quyền sử dụng đất Mẫu đơn đăng ký biến động quyền sử dụng đất Mẫu đơn đăng ký biến động quyền sử dụng đất là mẫu hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ... Download
Mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp Mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp Mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp là mẫu văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đồng ý cho thuê đất nông nghiệp ... Download
Mẫu đơn xin thuê đất cho người nước ngoài Mẫu đơn xin thuê đất cho người nước ngoài Mẫu đơn xin thuê đất cho người nước ngoài là mẫu hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đồng ý cho thuê đất đối với người nước ngoài ... Download
Mẫu đơn xin giao đất nông nghiệp Mẫu đơn xin giao đất nông nghiệp Mẫu đơn xin giao đất nông nghiệp là mẫu hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đồng ý giao đất nông nghiệp cho cá nhân, hộ gia đình ... Download
Mẫu đơn xin giao đất làm nhà ở Mẫu đơn xin giao đất làm nhà ở Mẫu đơn xin giao đất làm nhà ở là mẫu hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đồng ý giao đất cho cá nhân, hộ gia đình làm nhà ở ... Download
Mẫu đơn xin giao đất Mẫu đơn xin giao đất Mẫu đơn xin giao đất là mẫu văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất cho tổ chức, cá nhân ... Download
Mẫu đơn xin giao đất có rừng Mẫu đơn xin giao đất có rừng Mẫu đơn xin giao đất có rừng là mẫu văn bản về việc tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đồng ý giao đất có rừng ... Download
Mẫu đơn xin chuyển từ thuê đất sang giao đất Mẫu đơn xin chuyển từ thuê đất sang giao đất   Mẫu đơn xin chuyển từ thuê đất sang giao đất là mẫu hồ sơ về việc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đồng ý chuyển hình thức từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất ... Download
Mẫu đơn đề nghị chuyển quyền thuê nhà Mẫu đơn đề nghị chuyển quyền thuê nhà Mẫu đơn đề nghị chuyển quyền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước là mẫu văn bản về việc đề nghị cơ quan quản lý nhà thực hiện chuyển quyền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước cho từ người thuê nhà cũ sang người thuê nhà mới ... Download
Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là mẫu hồ sơ đề nghị thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Download
Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp là mẫu hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký. Download
Luật sư tranh tụng | Tư vấn pháp luật | Tư vấn hợp đồng | Tư vấn đầu tư | Đăng ký kinh doanh | Tư vấn thuế | Sở hữu trí tuệ | Luật đất đai | Luật hôn nhân gia đình